ADRA hľadá dobrovoľníkov

Hľadáme dobrovoľníka do Kene, Albánska a na Filipíny

ADRA Slovensko plánuje vyslať ďalších dobrovoľníkov do rozvojových krajín vďaka finančnej podpore grantovej schémy SlovakAid pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Vyslaní dobrovoľníci budú súčasťou ADRA tímu v hosťujúcej krajine.

Krajiny pôsobenia dobrooľníkov:

Keňa (Busia)
Dĺžka pobytu: 6 – 12 mesiacov
Začiatok pobytu: orientačne  – september/október 2017

Albánsko (Tirana)

Dĺžka pobytu: 6 – 12 mesiacov

Začiatok pobytu: orientačne  – september/október 2017

Filipíny (Silang – Cavite/Manila)

Dĺžka pobytu: 6 – 12 mesiacov

Začiatok pobytu: orientačne  – september/október 2017

 Aká bude Tvoja náplň?:

– Zameranie na:

  • Projektový manažment (skúsenosť s písaním projektových návrhov vítaná)

– Pomáhať v miestnej organizácii s rôznymi aktivitami a rozvojovými či humanitárnymi projektmi

  • Fundraising (tvorba fundraisingových kampaní, vyhľadávanie potenciálnych donorov)

– Vyhľadávať potenciálne možnosti spolupráce v cieľovej krajine, nové grantové výzvy, oslovovať donorov

  • Komunikáciu

– Pravidelne komunikovať s vysielajúcou organizáciou (ADRA Slovensko), písať články, reporty, viesť rozpočet, vytvárať foto a video dokumentáciu

– Reprezentovať vysielajúcu organizáciu a donora navonok pred slovenskými orgánmi a zahraničnými subjektmi v cieľovej krajine

– Aktívne sa zúčastňovať na aktivitách súvisiacich s daným dobrovoľníckym pobytom po návrate z cieľovej krajiny

Čo môžeš získať?

– pracovnú skúsenosť z rozvojovej krajiny a súčasne z prostredia medzinárodnej neziskovej organizácie

– prax v projektovom manažmente v sektore rozvojovej spolupráce

– spoznať nových ľudí, novú krajiny a inú kultúry

– profesionálny rast a využitie svojich doterajších skúseností

– možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti

– veľa nezabudnuteľných zážitkov

Čo od Teba očakávame?

– Entuziazmus, proaktívny prístup, flexibilitu, vysokú mieru samostatnosti a zodpovednosti, organizačné zručnosti a zmysel pre tímovú spoluprácu

– Motivácia pracovať v rozvojovej krajine a v medzinárodnom kolektíve

– Vek – 22  – 38 rokov

– Dosiahnuté vzdelanie – min. vysokoškolské 1.stupňa

– Anglický jazyk na úrovni minimálne C1

      – Taliansky jazyk výhodou- Albánsko

– Práca s PC a dobrá znalosť balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

– Výhodou je

o predchádzajúca skúsenosť s rozvojovými projektmi

o vzdelanie v obore rozvojových štúdií alebo projektovom manažmente, marketingu

o pobyt v rozvojovej krajine

o iný cudzí jazyk

 AKO SA ZAPOJIŤ?

V prípade, že Ťa táto ponuka zaujala, stačí zaslať svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku na emailovú adresu:

V prípade záujmu o pobyt v Albánsku na: daniel.kaba@adra.sk

V prípade záujmu o pobyt v Keni na: tomas.bauer@adra.sk

V prípade záujmu o pobyt na Filipínach na: alena.horvathova@adra.sk

 

Výberový proces:

  • Životopisy spolu s motivačnými listami prijímame do apríla 2017
  • Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor

Zaslaním svojho životopisu udeľujete súhlas ADRA o.z. so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“). Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.