Archív kategorií: Domáce správy

hope TV

Máme pre Vás radostnú správu! Dňa 5.4.2017 bol spustený kresťanský
internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej
televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami,
nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po
celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom je
informovať, inšpirovať a povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom
živote nachádzali radosť a nádej. HopeTV.sk chce podporovať rodiny a
prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti. Zameriava sa na oblasť
zdravia, životného štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry. Vychádza
z kresťanskej hodnotovej orientácie a jej prevádzkovateľom je Cirkev
adventistov siedmeho dňa. Unikátny portál pri svojom štarte obsahuje
viac ako 600 relácií, záznamov či dokumentov v slovenskom jazyku. Ich
počet sa bude priebežne neustále aktualizovať. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k tomu, že mohol byť tento výnimočný projekt
po mnohých rokoch úspešne zavŕšený.
Za Oddelenie komunikácie SZ CASD, Daniel Márföldi

Odkaz: http://www.hopetv.sk/