Program zboru

PROGRAM 4. štvrťrok

Január Trenčín

Vaďovce

VA odpoludnie Myjava Gurka
5 Gurka M. Ondrušek S. áno *Kučerákovci
12 Činčala Ľ. Gurka M. ČZ *Kučerákovci
19 Komora D. Januška P. áno Gurka M.
26 Soos F. mladež sob Gurka M. áno *Kučerákovci
Február Trenčín

Vaďovce

Myjava
2 Gurka M. Januška J. diakónia Ondrušek S.
9 Nehyba J. Gurka M. KD *Kučerákovci
16 Homišin M. Gurková I. nie *Kučerákovci Piešťany
23 Gurka M. Janušková G. deti Kern B.
Marec Trenčín

Vaďovce

Myjava
2 Ondrušek S. Bielik S. áno Gurka M. VP
9 Činčala P. Riečan M. áno *Kučerákovci Senica
16 Gurka M. VP Nehyba J. áno *Kučerákovci
23 Jurečko M. Malár L. odd zdravia Hreňo M. konferencia ČSÚ
30 Turoci J. Gurka M. VP áno *Kučerákovci
* – má na starosti hlavnú časť bohoslužby
VDO – víkend duchovnej obnovy
VP – večera Pánova
Spoločné programy:
január 9.-19. Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého
21.-24. Celoslovenské študijné kazateľské stretnutie Račkova Dolina
27.1. Výbor Slovenského združenia CASD Považská Bystrica
február 1.-3. MÚZIČKA Kežmarok
1.-3. NALAĎ SA!! – program mládeže
3.2. Teologická konferencia Brno
9. Stretnutie oddelenia zdravia Košice 1
9.-16. Týždeň kresťanského domova a manželstva
10. Výbor ČSU CASD Brno
17. Konferencia o ospravedlnení vierou a perfekcionizme Banská Bystrica
24. Výbor Slovenského združenia CASD Považská Bystrica
26. Programová rada Štúdia Nádej Bratislava
marec 16.-23. Modlitebný týždeň mládeže
21.-24. Pracovná konferencia česko-Slovenskej únie CASD
22.-24. Ukončenie MTM Martin
29.-31. NALAĎ SA!! – program mládeže
30. Zbierka 13. soboty pre Juhoafricko-Indickooceánsku divíziu