Program zboru

PROGRAM 4. štvrťrok 2019

Október Trenčín Vaďovce VA odpoludnia Myjava Gurka
5 Činčala Ľ. Milata L. KK – MY *Kučerákovci kaz. stret.
12 Gurka M. Januška P. KK – MY *Kučerákovci
19 Kern B. Gurka M. áno *Kučerákovci
26 Duda E. Malár L. KK – MY Senica Senica
November Trenčín Vaďovce Myjava
2 Bulejčík M. MT Kulich R. MT KK – TN *Kučerákovci Štrbské Pleso
9 Jurečko M. MT Gurka M. MT áno *Kučerákovci
16 Gurka M. Janušková G. KK – TN *Kučerákovci
23 Bielik S. Gurka M. áno *Kučerákovci
30 Juriš V. Gurková I. KK – SI Gurka M. – VP
December Trenčín Vaďovce Myjava
7 Moudry P. Pavlík M. áno Vaďovce Pov. Bystrica
14 Činčala P. Gurka M. – VP KK – SI *Kučerákovci
21 Gurka M. – VP Márföldi D. áno *Kučerákovci
28 Januška J. nie *Kučerákovci ?
* – má na starosti hlavnú časť bohoslužby
KK – roznášanie korespodenčého kurzu
Spoločné programy: 
október 4.-6. Kazateľské stretnutie s manželkami Bešeňová
11.-13. Nalaď sa!! – program mládeže Slovensko
14.-19. Školenie – misiológia Sázava
24. Správne rady AO, ŠN a ADRA Považská Bystrica
25.-28. Stretnutie starších a vedúcich zborov Račkova Dolina
31.10.-3.11. Rodinná víkendFka Štrbské Pleso
november 2.-9. Modlitebný týždeň
8.-10. Výročný seminár OZ Život a zdravie Podhájska
15.-17. Nalaď sa!! – program mládeže Slovensko
22.-24. Unijné stretnutie učiteľov Beskydy
24. Výbor Česko-Slovenskej únie CASD Brno
28.-30. ASI – unijné stretnutie Bratislava
december 8. Výbor Slovenského združenia CASD Považská Bystrica
30. Zbierka 13. soboty pre Stredovýchodnú africkú divíziu