Program zboru

PROGRAM 4. štvrťrok

Október Vaďovce Poobede VA Gurka
6 Januška J. nie Ne BB
13 Gurka M. KD – Kulich R.
20 Januška P. Diakónia – Milata L. prenos ŠN TN
27 Majtan-Černák M. áno .
November Vaďovce
3 Naď R. – MT nie rod vikendofka
10 Gurka M. – MT Zdravie – Plesníková
17 Ondrušek S. áno Piešťany
24 Riečan M. áno VDO TN Vršatec
December Vaďovce
1 . TN – okrskové TN Ne BB
8 Janušková G. KD – Kulich R.
15 Gurka M. – VP nie
22 Bielik S. áno
29 . Malár L. Deti – Martáková D
* – má na starosti hlavnú časť bohoslužby
Spoločné programy:
október 6. Otvorenie novej modlitebne Púchov
7. Vzdelávanie laických kazateľov Banská Bystrica 2
10. Kazateľské stretnutie s Mihalec Gáborom Bratislava 1
12.-14. LIVIN 4 – stretnutie mládeže Liptov
19.-21. 4. konferencia žien Bešeňová
27. Otvorenie novej modlitebne Rakúsy
november 1.-4. Rodinná VÍKENDOFKA Štrbské Pleso
3.-10. Modlitebný týždeň
8.-11. Výročný seminár OZ Život a zdravie Podhájska
16.-18. Výbor KPP Tatry
25. Výbor ČSÚ CASD Brno
december 30.11.-2.12. LIVIN 5 – stretnutie mládeže Liptov
2. Vzdelávanie laických kazateľov Banská Bystrica 2
9. Výbor SZ CASD Považská Bystrica
29. Zbierka 13. sob pre Juho-Ázijsko-Pacifickú divíziu