Program zboru

PROGRAM 4. štvrťrok 2019

Január Trenčín Vaďovce Myjava Gurka
4 Juriš V. Gurka M. / ČZ *Kučerákovci
11 Gurka M. / ČZ Januška P. *Kučerákovci
18 Činčala P. Gurka M. *Kučerákovci
25 Činčala Ľ. Janušková G. Gurka M.
Február Trenčín Vaďovce Myjava
1 Gurková I. Gurka M. *Kučerákovci
8 Gurka M. Bielik S. *Kučerákovci MTKD
15 Majtán M. (mládež) Kulich R. (KD) Gurka M. MTKD
22 Soós B. Gurka M. *Kučerákovci
29 Gurka M. Hreňo M. *Kučerákovci
Marec Trenčín Vaďovce Myjava
7 Gurka M. Majtán M. (Nalaď sa) *Kučerákovci
14 Činčala Ľ. Malár L. Hreňo M. D/Kežmarok
21 Badinský K. Gurka M. VP Ondrušek S. VP
28 Gurka M. VP Januška J. *Kučerákovci
* – má na starosti hlavnú časť bohoslužby
VP – večera Pánova
ČZ – členské zhromaždenie
Spoločné programy:
január 8.-18. Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého
11. Stretnutie Oddelenia Zdravia – ZÁPAD Topoľčany
20.-23. Celoslovenské študijné kazateľské stretnutie Račkova Dolina
24.-26. Snem Pathfinder Račkova Dolina
31.1.-1.2 Školenie vedúcich mládeže Žilina
február 8.-15. Modlitebný týždeň Oddelenia služby rodinám (KD)
15. Mládežnická bohoslužba Trenčín
marec 6.-7. NALAĎ SA!! – program mládeže Vaďovce
21.-28. Modlitebný týždeň Oddelenia mládeže (MTM)
22. Výbor SZ CASD Banská Bystrica 2
28. Záver MTM Martin
28. Zbierka 13. soboty pre Intereurópsku divíziu