Archív značiek: Marta

Mária a Marta

Luk 10, 38-42:  Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta.  Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová.   Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!  Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci,  a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.

1)    Kontext

Začiatok deja je daný výrokom, ktorým sa 38.-my verš začína: „Keď ale išli….“  alebo „A stalo sa keď išli…“ je jasne naznačené, že sa jedná o novú udalosť, ktorá nasleduje po rozhovore Ježiša s istým zákonníkom, ktorý kladie otázku ohľadne toho, že ktoré prikázanie je najväčšie, na čo mu Ježiš, okrem odpovede, rozpovie aj podobenstvo „O milosrdnom Samaritánovi“ (Luk 10, 25-37). Celý oddiel pokračuje v riešení otázky, ktorú načrtol zákonník: „Čo je najdôležitejšie? Ktoré prikázanie?“ Náš text je súčasťou celku, ktorý túto problematiku rieši v dvoch epizódach, príbeh o Marte a Márii je tou druhou epizódou. Pokračovať v čítaní