Program zboru

Vzhľadom na momentálnu situáciu s pandémiou sa neuskutočňujú žiadne bohoslužby v zbore Vaďovce, Myjava.

Online prenosy nájdete na týchto odkazoch:

linky na priame prenosy bohoslužieb z celej ČSU CASD uverejňované tu: https://www.casd.sk/priamyprenos/

sobotná škola s br. Kučerom https://www.youtube.com/watch?v=tLDuWSkDYHk
sobotná škola s br. O. Svobodom vždy o 9:30 hod.: https://www.youtube.com/watch?v=9qb1ZcgItPM
každovečerné stretnutia JSME SPOLU o 20:00 hod.:  https://www.youtube.com/watch?v=qG-uAejZ6ow