Archív kategorií: Pre povzbudenie

Z čoho čerpať

Z čoho čerpať?

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.  “ (Ján 14,27)

Neviem ako vy, ale počas týchto nevľúdnych, studených, opršaných a sychravých dní omnoho ťažšie hľadám motiváciu byť radostný, vyrovnaný a šťastný. Keď je slniečko schované, chcem či nechcem, vplýva to na mňa. Tak rád by som bol, keby to tak nebolo, ale je… A nielen to. Vďaka tomu, že som viac depresívny, ako inokedy, som aj náchylnejší na choroby a stále zápasím s nejakou nádchou, prechladnutím, kašľom či únavou alebo depresiou. Ani táto skutočnosť mi nepridáva dôvod k radosti… A potom tá situácia okolo nás. Správy o vojnách, zločinoch, násiliach, skrivodlivostiach a „zle“ na mňa chrlia všetky médiá. Noviny sú toho plné, internet tým je zahltený a takmer každý týždeň sa dozvedám o stále novších a novších konšpiračných teóriách, o sprisahaniach a o tom, ako niekto popoťahuje nitky diania v zdravotníctve, v športe, v kultúre, v hospodárstve, v ekonomike a samozrejme v politike. Som konfrontovaný s tým, že všetci klamú a podvádzajú, každému ide len o seba a nikomu sa už nedá veriť. Ani toto ma nenaplňuje istou a pokojom. Skôr naopak… Pokračovať v čítaní

Dve stretnutia

 „Ezav sa rozbehol v ústrety bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. Obaja plakali. “ (1 Moj 33,4)

Jakob a Ezav sa pred dvadsiatimi rokmi rozišli ako nepriatelia. Ublížili si… Zranili jeden druhého… Celých dvadsať rokov žili s koreňom horkosti v srdci…

Teraz sa stretávajú. Krívajúci Jakob, kráčajúci pred svojou rodinou, s vystrašenými deťmi, so svojimi štyrmi ženami, s veľkými stádami s množstvom krehkých mláďat… Hrdlo má zovreté, do očí sa mu tlačia slzy, srdce mu tlčie v očakávaní…

Ako Ezav zareaguje? Ako to dopadne…? Čo sa to deje? Ezav uteká oproti nemu! Vojaci stoja, neútočia! Objímajú sa a plačú obaja… Jakob a Ezav… Odpustili si… Zmierili sa. Po dvadsiatich rokoch… Pokračovať v čítaní

Trpezlivosť

 „Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. “ (Jak 5,7.8)      

Som netrpezlivý. Dosť často sa pri tom pristihujem. Nedokážem trpezlivo čakať na to, až pominie dopravná zápcha na ceste. Netrpezlivo čakám na rozsvietenie zeleného svetla na semafore. Som netrpezlivý, keď sa predo mnou pomaly vlečie po ceste kamión či nákladné auto. Som netrpezlivý, keď je spustená závora na železničnom priecestí. Som netrpezlivý, keď čakám na príchod vlaku či autobusu, ktorým majú pricestovať moje deti. Som netrpezlivý v rade pri pokladni v Pokračovať v čítaní

Tichučko volal som.

Tichučko volal som. A nepočul si.

Toľkokrát. Toľkokrát odpovedals: NIE SI.

Dal som ti zmysly, aby ma poznali.

Zapredal si ich túžbam a tie pomaly

a isto ti vzali moju podobu a čistotu,

však jedno nemohli ti naplniť – istotu.

Istotu v to, že nie som a že ťa nenájdem. Pokračovať v čítaní

Znova a zhora

V nočnom rozhovore s Nikodémom Ježiš hovorí: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Ján 3,3). Znovuzrodenie. Znova a zhora. To je presný preklad gréckeho slovíčka „anothén“.

Mať možnosť sa znova vrátiť na začiatok. Svojho blížneho si urazil a povedal si mu niečo, čo ťa neskutočne mrzí. On sa tvári, že to nepočul a rozhoduje sa, že napriek tomu si od teba kúpi veľa kníh. Pri ceste autom si zabudol zastať pred dopravnou značkou STOP. Zastavuje ťa policajt a namiesto pokuty ťa posiela naspäť a dáva ti možnosť prejsť križovatkou druhýkrát. Teraz už zastaneš a pokuta je zažehnaná. Zabudol si podať daňové priznanie a daňový úrad ti posiela upomienku, kde ti všetky sankcie odpúšťa a dáva ti novú príležitosť vykonať svoju občiansku povinnosť v novom termíne. Omylom si uhradil faktúru na iný účet ako si mal, no dotyčný ti peniaze posiela späť na tvoj účet s upozornením, aby si druhýkrát uhradil sumu na správny účet. Reagoval si podráždene na svojho životného partnera, no on ťa objíme a nežne pobozká. Pokračovať v čítaní

Kríza

      Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj..“  (2 Tim 3,1-5) 

    Kdekoľvek sa pohneme, všade sa hovorí iba o kríze. V masmédiách, medzi ľuďmi na pracoviskách, v čakárni u lekára, v hromadných dopravných prostriedkoch, v školách, na mestských či obecných úradoch, dokonca aj v cirkvi. Kríza je fenomén, ktorý ovládol dnešný svet. Kríza v hospodárstve, kríza v medziľudských vzťahoch, kríza ako devalvácia skutočných hodnôt. Pokračovať v čítaní

Vznáša sa ako orol

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach,  tak aj Hospodin viedol svoj ľud, nebol s ním nijaký cudzí boh.“ (5 Moj 32,11)

Sloveso „vznáša sa“, ktoré je použité v texte tzv. Božej piesne, ktorú Mojžiš zaznamenal tesne pred svojou smrťou, je rovnaké, ako to, ktoré charakterizuje Božieho Ducha na začiatku stvorenia v 1 Moj 1,2: „Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami.“

V tomto výraze je obsiahnuté všetko. Hospodin sa vznáša. Jeho Duch sa vznáša. ON bdie. ON pozorne sleduje. Jeho láska Mu nedovolí byť ľahostajným. ON je pripravený konať v prospech svojho stvorenia. ON je pripravený nežne prejaviť svoju lásku tak, ako orol, ktorý chráni a sprevádza svoje mláďatá. Jeho „vznášanie sa“ je Jeho spôsob vedenia svojich detí, svojho ľudu.

Aké úžasné povzbudenie! Tvárou v tvár súčasnému stavu nášho sveta, ktorý sa blíži k  Pokračovať v čítaní