Archív kategorií: Básne

Tichučko volal som.

Tichučko volal som. A nepočul si.

Toľkokrát. Toľkokrát odpovedals: NIE SI.

Dal som ti zmysly, aby ma poznali.

Zapredal si ich túžbam a tie pomaly

a isto ti vzali moju podobu a čistotu,

však jedno nemohli ti naplniť – istotu.

Istotu v to, že nie som a že ťa nenájdem. Pokračovať v čítaní

Prosba o všední den – Antoine de Saint – Exupéry

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.

Nauč mě umění malých kroků.

Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas.

Obdař mě jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem

a rozdělil si rozumně své dny, abych neprospal záblesky světla

a vrcholy a abych si aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.

Dovol mi přesvědčit se o tom, že snít o minulosti či budoucnosti mi nepomůže.

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky,

neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života,

že díky jim rosteme a dozráváme.

Pokračovať v čítaní

Stopy v piesku

Stopy v piesku

Jednej noci sa mi prisnil sen.
So svojím Pánom som po pobreží kráčala.
Na temnom nebi sa premietali obrazy z môjho života.
Životný príbeh sprevádzalo dvoje stôp v piesku,
Jedny šľapaje moje, tie druhé patrili môjmu Pánovi.
Keď sa mi zjavil posledný obraz,
pozrela som za seba na tie vyšliapané stopy,
a aké bolo moje prekvapenie!
Vidím, že nejeden raz
sa v piesku črtajú len jedny stupaje.
A bývalo to práve v tých najťažších
a najsmutnejších obdobiach môjho života.
Dlho mi to nedávalo pokoj,
až som sa v rozpakoch
k Pánovi obrátila:
„Pane, keď som sa rozhodla nasledovať Ťa, sľúbil si,
že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať.

Pokračovať v čítaní