Časopis Za obzorom

eď nahliadnete do bežnej produkcie časopisov, ktoré sú dostupné v novinových stánkoch, asi dlho budete vyberať vhodný časopis nielen pre vás, ale pre celú rodinu.

Preto prichádzame s ponukou časopisu, ktorý sa nemusíte hanbiť ponúknuť priateľom či vašim deťom. Je to alternatíva k záplave všetkého negatívneho a povrchného čo na nás každý deň útočí zo všetkých strán. S časopisom Za obzorom sa nielen podívate skutočne „za obzor”, ale veríme, že si tiež odpočiniete a trochu sa zastavíte.

Časopis Za obzorom ponúka duchovnú inšpiráciu zo spoločnosti, psychológie, kultúry, médií, vedy, životného štýlu a humanitárnej činnosti.

Nové vydanie magazínu „Za obzorom”, ktoré práve vychádza, prináša na svojich 64 stranách inšpiratívne rozhovory, motivujúce články a zaujímavé odporúčania týkajúce sa aktuálnych situácií i výziev, ktoré pred nás dnešná turbulentná doba stavia.

Najnovšie vydanie časopisu za obzorom si môžete stiahnuť v PDF verzii tu:

https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2023/01/casopis_Za-obzorom_2022_SK_web.pdf

Modlitebný týždeň manželstva

V čase od 11. do 18. februára 2023 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova (ďalej len týždeň KD). Pre tento rok sme zvolili tému „Manželské kontrasty“. Celý týždeň sa tak budeme môcť zamýšľať nad tým, či napriek odlišnostiam môžeme v našich manželstvách budovať harmonické vzťahy.

Rovnako ako každý rok pre vás aj tento rok oddelenie služby rodinám CASD v spolupráci s nakladateľstvom Advent-Orion pripravilo na danú tému inšpiratívne materiály, teda zborník siedmich prednášok. Spísali ich pre vás autori, ktorí sa už roky zaoberajú rodinnou problematikou (Jiří Unger, Peter Adame, Soňa Sílová, Ľudovít Švihálek, Mikuláš Pavlík, manželia Chládkovci a Filip Fürst). Ich prednášky sa počas týždňa KD môžu stať vhodnou inšpiráciou pre manželské čítanie pred spaním alebo námetom na rozhovory v rámci modlitebných stretnutí oddelenia kresťanského domova, ktoré v priebehu týždňa KD vo vašom zbore zorganizujete.

Prednášky by však mohli poslúžiť aj našim priateľom mimo cirkvi. S problematikou manželských kontrastov sa vo svojich manželstvách stretávajú rovnako ako my. Zhodou okolností v danom termíne v Čechách, na Morave aj na Slovensku prebieha v dňoch 13.–19. februára Národný týždeň manželstva (ďalej len NTM), občianska národná iniciatíva na posilnenie manželských vzťahov v spoločnosti. Vďaka tomu, že je NTM iniciatívou občianskou a národnou sa nám ako cirkvi ponúka jedinečná príležitosť na nadviazanie prirodzenej komunikácie so susedmi v našich mestách a obciach.

Pripravme pre nich preto v rámci týždňa KD vo svojich zboroch aktivity, ktoré im pripomenú, aký veľký význam v živote jednotlivcov i spoločnosti manželstva má. Pozvime k nám do zboru odborníka, ktorý si o manželských kontrastoch pripraví prednášku, alebo im ponúknime príležitosť na účasť na veľkoplošnej projekcii živého kontaktného programu s odborníkom, ktorý v stredu večer 15. februára odvysiela HopeTV. Na dobu prednášky pre ich deti v spolupráci s miestnym oddielom Klubu Pathfinder pripravme zaujímavý program, alebo malým návštevníkom premietnime programy plné príbehov a pesničiek, ktoré pre nich k NTM chystá televízia HopeTV. V závere týždňa zorganizujme rodinnú bohoslužbu a v nedeľu pre rodiny z mesta detský deň. Keď dáte hlavy dohromady, určite s Božou pomocou niečo zaujímavé vymyslíte.

Verím, že príležitosť, ako je táto, nenecháme odznieť len tak bez povšimnutia. Modlím sa za vás.

Radomír Jonczy, vedúci oddelenia služby rodinám v Česko-Slovenskej únii Cirkavi adventistov siedmeho dňa

Nový krátkometrážny film

HopeTV natočila nový dokumentární film o nemocničních kaplanech, kteří se zabývají paliativní péčí.

„Paliativní péče je způsob práce s lidmi, kteří mají těžkou nemoc. Je to souhrn podpory a nabídky, abychom lidem s těžkou nemocí zlepšili život. Ať už s nemocí žijí delší dobu nebo je čeká jen krátký čas…“, říká jeden z předních českých odborníků na péči o nemocné MUDr. Ondřej Kopecký.

Zveme vás na cestu naděje, doprovázení, někdy i mlčení až Do konce…

Krátkometrážní dokument Církve adventistů sedmého dne (2022).

https://www.casd.cz/dokument-hopetv-o-paliativni-peci-do-konce/

ADRA na Pohode 2022

S veľmi praktickou pomocou ľuďom na Ukrajine príde na Pohodu festival
humanitárna organizácia ADRA Slovensko. V ich veľkokapacitnom stane
budete môcť spolu s nimi pripravovať humanitárne balíky pomoci, ktoré
pozostávajú z trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Balíky
pomoci budú následne odoslané na Ukrajinu.

Pomôcť bude možné aj finančným príspevkom, z ktorého výťažok bude
použitý na nákup potravín a prepravu balíkov pomoci presídlencom na
Ukrajine. Potravinovú pomoc od ADRA si na Ukrajine prevzalo už skoro
10 000 rodín.

V rámci ich stanu bude na Pohode aj organizácia: Kto pomôže Ukrajine /
Kto pomôže Ukrajine Aupark.
Viac informácií o pomoci ľuďom na Ukrajine nájdete tu:
www.adra.sk/ako-pomahame/vo-svete/ukrajina/

Viac o organizácii ADRA nájdete tu: www.adra.sk/

Chcel som silu….

Chcel som silu – dostal som starosti, aby ma posilnili.

Chcel som lásku – dostal som utrápených ľudí, aby som im pomáhal.

Chcel som odvahu – dostal som prekážky, aby som ich prekonával.

Chcel som blahobyt – dostal som príležitosť využiť svoje danosti a poctivo pracovať.

Chcel som múdrosť – dostal som problémy, aby som ich riešil.

Nedostal som nič z toho, čo som chcel, ale dostal som VŠETKO, čo som potreboval.

Najväčší lekár

„Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na
každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.“ (Luk 4,40)
Slnko zapadá… V mestečku Kafarnaum v dome rybára Šimona Petra sedí muž. Pred ním
stojí plačúca matka s dieťatkom v náručí. Dieťa usedavo plače. „Čo mu je?“, berie muž
s láskou dieťatko do svojich rúk. „Ja neviem“, hovorí vzlykajúca matka, „stále iba plače
a plače“. „No, maličký, neplačkaj, uvidíš, bude to dobré!“, bozká drobčeka na čelíčko.
A naozaj! Ono prestáva plakať. Matka priskočí, utiera mu očičká od sĺz a dieťatko sa
smeje! „To snáď nie je pravda! Ono sa smeje, ono už neplače! Pane, Ty si ho uzdravil!
Ó, ďakujem Ti!“, berie si synčeka do rúk a v prítmí ani nevidí láskavý úsmev muža,
ktorý podáva poklad jej srdca späť do náručia. „Nech je Pán Boh Abrahámov, Izákov
a Jákobov oslávený!“, hovorí odchádzajúca žena. V dome zapaľujú svietniky. Ďalší a
ďalší prichádzajú na nosítkach a odchádzajú po vlastných nohách. Slepý, ktorého
priviedli, teraz, po dotyku rúk toho muža stojí ohromený pred domom a sleduje
zapadajúce slnko. Nemý, ktorý nemohol prehovoriť, spieva oslavnú pieseň. „Je ešte
niekto vonku?“, pýta sa muž príjemným hlasom ženy, ktorá stojí pri dverách. „Už nikto
Pane“, hovorí, „veď už aj slnko úplne zapadlo!“ „Dobre teda, pôjdeme si odpočinúť“,
vstáva Pán Ježiš a vchádza do vedľajšej miestnosti. „Pokoj vám!“, hovorí a ukladá sa
k odpočinku…
Milá sestra, milý brat a priateľu! Túžiš i ty po uzdravení? Túžiš pred západom slnka
dejín tohto sveta po uzdravení tvojej ubolenej duše, neváhaj ďalej! On vie, čo
potrebuješ! On pozná liek, ktorý ti pomôže! Ak slnko zapadne a ty neprijmeš Jeho
uzdravujúcu a premieňajúcu moc, potom si stratený! Tak, ako pomohol a uzdravil
chorých v dome Petrovom, tak pomôže a uzdraví aj teba! Dotyk jeho ruky znamená
nový začiatok! Neváhaj teda a vykroč do JEHO milujúcej náruče!
Daniel Márföldi

Život nie je fér.

“Aký dobrý je Boh voči statočným, voči tým, čo majú srdce čisté. No mne sa temer nohy podlomili, takmer som sa zapotácal. Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici… kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne, kde som pochopil, aký bude ich koniec.”(Žalmy 73,1–3.17)

“Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.”(Kolosanom 3,25)

Neočakávajte, že sa s vami bude v živote zaobchádzať spravodlivo, pretože život nie je spravodlivý! Nevyhnete sa tomu, aby vám ľudia hovorili a robili veci, ktoré si nezaslúžite. Keď s vami niekto zle zaobchádza, skúste to vidieť ako príležitosť duchovne rásť. Nemučte sa opakovaním každej nespravodlivosti a všetkého, čo urobili, aby vám ublížili. Namiesto toho požiadajte Boha, aby dal hneď do vášho srdca odpustenie osobe, ktorá vás zranila.

Nesnažte sa na zranenie stále myslieť. Namiesto toho, aby ste sa sužovali názormi iných ľudí o vás – sústreďte sa na Boha a na to, čo si o vás myslí On! V konečnom dôsledku, to čo vás zranilo, je len ľudský názor! Pamätajte, Ježiš pozná skutočnú realitu oveľa lepšie ako ktokoľvek iný.

Určite nebolo fér, že bol pribitý na kríž, aby zomrel za vaše hriechy. Ale svoj život dal dobrovoľne, aby vám mohol dať úžasný dar večného života. Dal vám omnoho viac, ako si zaslúžite, preto keď sa k vám ostatní správajú nespravodlivo, neznepokojujte sa, ani sa nahnevajte. Odpustite a zabudnite! Pamätajte, že Boh s vami zaobchádza oveľa lepšie! Boh vám žehná oveľa viac, ako by ste si kedy mohli čo i len pomyslieť!

„Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jakub 1,12)

„Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.“ (1. Petrov list 2,19.20)

B. Kern

Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený.  V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. Žalm 62,6-9

Neprestávam sa čudovať, aké sú krehké a silné zároveň! Vyrašia cez zamrznutú zem, keď všetko ostatné ešte spí, a na miestach, ktoré vyzerajú tak strašidelne škaredo, prinesú závan života a nádeje. Videla som snežienky vyrastať cez škáročku pohodeného deravého vedra a vravím si: To je zázrak! Sila života ako moc Ducha! Bude dobre.

No, len čo sa ich dotknete, pomaly sa budú zvädnuto kloniť k zemi. V teplej dlani sa zošúveria, sila z nich opadne. Snežienky mi pripomínajú, akí sme krehkí. A že nás bolí, keď sa nás „dotknú“.

Možno máš práve také obdobie, že sa len „lajbavo“ chúliš do Božej dlane. Máš pocit, že nemá veľký význam to, čo robíš, kto si a kde si…. ako malý kvietok, ktorý nemá dlhé trvanie. Nech ti snežienky pripomenú, že aj napriek krehkosti máš v sebe neuveriteľnú silu rásť! Je to Boží Duch, ktorý koná v Tebe, aby cez Tvoju krehkosť ohlasoval jar, v ktorej „On činí všetko nové“. A priniesol aj nádej života. Nech si pri pohľade na Tvoj život všetci frustrovaní a unavení života povedia: Boh je mocný! Bude dobre! (A. Činčuráková–Tipulová)

 K tebe sa utiekam, Hospodin, nech nie som nikdy zahanbený! Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď! Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi! 3 Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť….Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine. Tebe dôverujem od svojej mladosti. Na Teba sa spolieham… Žalm 71,1-3;5-6)