Zbor Vaďovce

Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa vo Vaďovciach a jeho širokom okolí.

Sme spoločenstvom veriacich ľudí, ktorí svoju životnú filozofiu zakladajú na biblických zásadách. Členom našej cirkve sa môže stať ktokoľvek na základe dobrovoľného rozhodnutia a vyznania viery, ktorému predchádza zoznámenie s hlavnými zásadami Biblie. Ako zbor tvoríme „rodinu“, v ktorej môže nájsť každý svoje miesto a zázemie. Náš zbor je ekonomicky nezávislý, náklady na prevádzku sú hradené z dobrovoľných príspevkov našich členov.

Adventistami sa voláme preto, lebo veríme, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na túto zem, ako to sľúbil a nechal zaznamenať v Biblii. Preto sme prijali za svoje poslanie šíriť túto dobrú správu o Bohu a ceste záchrany v Ježišovi Kristovi. Snažíme sa byť užitoční, slúžiť a pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu.