Archív značiek: plnost

Naplnení plnosťou Božou

(Ef 3,14-19): „Preto zohýnam kolená pred Otcom,   od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi,   aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho Duchom mocne zosilnel vnútorný človek  a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske  mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka,  a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“

Prečítaný text je Pavlovou modlitbou. Pavol sa modlí o moje – naše potreby. Hovorí o tom, že má byť v nás Duchom Svätým mocne zosilnený vnútorný človek. Vyjadruje túžbu, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach. Ďalej zdôrazňuje nutnosť poznania Kristovej lásky. Nakoniec hovorí o naplnení celou Božou plnosťou.

Zaujala ma práve jeho posledná prosba. Čo to je „byť naplnení celou Božou plnosťou?“ Pokračovať v čítaní