Archív značiek: dom na skale

Dvaja stavitelia

Jedným z podobenstiev Pána Ježiša Krista, ktoré má dve verzie je aj podobenstvo „O dvoch staviteľoch“, alebo podobenstvo „O dvoch domoch“. Zaznamenali ho Matúš aj Lukáš.

Prečítajme si najskôr Matúšovu verziu u Mat 7,24.27: „24  Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.   25  A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale.   26  A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.   27  A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký.  

Teraz si prečítajme aj Lukášovu verziu u Luk 6,47-49: „47  Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slová a činí ich – ukážem vám, komu je podobný.   48  Podobný je človekovi, staväjúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil základ na skale. A keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale.   49  Ale ten, kto počul a neučinil, podobný je človekovi, postavivšiemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa oborila rieka, a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veliký.

A.  Porovnanie Pokračovať v čítaní