Archív značiek: prosba

Prosba o všední den – Antoine de Saint – Exupéry

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.

Nauč mě umění malých kroků.

Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas.

Obdař mě jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem

a rozdělil si rozumně své dny, abych neprospal záblesky světla

a vrcholy a abych si aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.

Dovol mi přesvědčit se o tom, že snít o minulosti či budoucnosti mi nepomůže.

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky,

neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života,

že díky jim rosteme a dozráváme.

Pokračovať v čítaní