Archív kategorií: Nezaradené

Nemáš čo na seba…

Aj ty máš doma skriňu plnú oblečenia a občas máš pocit, že nemáš čo na
seba? Daruj klbko vlny alebo kúsok látky sýrskym rodinám v gréckych
utečeneckých táboroch a oni si z nich radi uštrikujú alebo ušijú
oblečenie na zimu. Poteš tých, ktorí naozaj nemajú čo na seba, do 11.
11. 2016. Ďakujeme.

 

Zisti viac na: http://www.adra.sk/nemamconaseba/

Jediný Pán nad sobotou je Boh

Veď Syn človeka je pánom nad sobotou. Mat 12,8

Z času na čas sa stretávam s ľuďmi, ktorí tvrdia, že sú kresťania, ale odmietajú uznať, že Ježiš je Boh. Ten, podľa ktorého sa prví kresťania začali volať kristovci, je podľa nich rovnako ako my len stvorenou bytosťou. Pritom Ježiš niekoľkokrát vztiahol na seba starozmluvné texty, ktoré hovoria o Hospodinovi. Ani jeho ďalšie slová nemôžeme vysvetliť inak, než že v nich hovorí: „Som Boh.“ Niečo podobné Kristus vyhlásil aj v rozhovore s farizejmi. Dnes o tom budeme hovoriť naposledy. Farizeji obvinili Ježišových učeníkov, že porušili štvrté prikázanie, ktoré znie: „Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.“ (2Moj 20,8-11) Už v raji, keď dokončil stvorenie, Boh požehnal siedmy deň – sobotu. Keď uzatváral zmluvu so židovským národom, jej súčasťou bol aj tento paragraf. V sobotu sa v celom Izraeli nebude pracovať.
Farizeji a zákonníci sa považovali za takých znalcov, že spoločnými silami zostavili zoznam 39 prác, ktoré sa v sobotu nesmú vykonávať. Ako som už spomínal, žatva bola jednou z nich. Domnievali sa, že majú právo dozerať na dodržiavanie týchto zásad. Preto sa pustili s Ježišom do tejto diskusie.
Ježiš im slušne odpovedal. Nakoniec však dôrazne vyslovil dôležitú myšlienku: „Syn človeka je pánom nad sobotou.“ (Mat 12,8) Ježiš sa nebráni diskusii. Nakoniec ju ukončí asertívne: „Priatelia, teší ma váš záujem o dodržiavanie dobrých mravov. Ale milosrdenstvo je viac ako obete. Ten, ktorý stojí pred vami, je viac než váš slávny chrám. O tom, čo sa v sobotu smie a čo nesmie, viem najlepšie sám. Pretože ja som pánom soboty. Sobota je môj deň. Netrápte sa pre to, čo robia iní, ale rozmýšľajte o tom, ako tento čas využijete vy sami…“ Niekedy si aj ja kladiem otázku: „Prežívam sobotu správnym spôsobom? Je pre mňa zdrojom požehnania, ktoré na ňu vložil už pri stvorení sveta sám Stvoriteľ?“ O tejto otázke sa rozprávam s ľuďmi, ktorí rovnako ako ja túžia po Božom požehnaní v tento deň. Navzájom si môžeme byť užitoční. Prečo by som mal vymýšľať to, čo už bolo vymyslené a objavovať to, čo už objavil niekto iný? Diskusie o správnom prežívaní soboty sú určite prospešné. Poslednou autoritou však zostáva Pán soboty – Ježiš, u ktorého môžeme nájsť odpovede na naše otázky. Väčšinu z nich nachádzame v Biblii.

Pane, ďakujem Ti, že môžem v sobotu odpočívať a vnímať Tvoju prítomnosť v prírode, cirkvi, mojej rodine aj vo mne samom. Pomôž mi nachádzať Tvoje požehnanie, ktoré zosielaš každú sobotu. Nech sa aj ja sám stanem zdrojom poznania a požehnania pre tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú.