Archív značiek: PSE

Pozvánka na Pieseň v službe evanjelia

Milí priatelia,

dovoľte nám srdečne Vás pozvať na tohoročné stretnutie všetkých, ktorí majú túžbu oslavovať nášho Pána Pozvánka PSEBoha, na v poradí už 31. ročník hudobného festivalu Pieseň v službe evanjelia.

Tentoraz by sme chceli spoločne Pána Boha chváliť a vyzdvihnúť dielo, ktoré v našich životoch koná Duch Svätý. Názov tohtoročného PSE-čka je: O-živení k chvále. Boh nás Duchom Svätým oživuje a zároveň živí
k oslave Pána Boha.

Hlavným hosťom nášho festivalu bude človek zo samotnej duše hudobného priemyslu, ktorého Duch Svätý oživil a oslobodil od života závislostí pre misionársku prácu v Európe. Tito Rodrigez Charneco sa so svojím príbehom podelí nielen s účastníkmi festivalu, ale bude mať aj príležitosť stretnúť sa s mladými ľuďmi
v Banskej Bystrici.

Vo štvrtok 9. júna bude rozprávať svoj životný príbeh a zahrá aj niekoľko skladieb. V piatok večer bude
v modlitebni na Rudlovskej ceste rozprávať o misijnej práci, ku ktorej ho Duch Svätý povolal a v sobotu bude  hlavným hosťom a rečníkom hudobného festivalu. Okrem neho budú hosťami tohoročného PSE aj Ľudo Vladár – spevák a misionár, ktorý sa s nami v rámci svojho bloku podelí o svoje skúsenosti, ktoré prežíva
v blízkom vzťahu s Pánom Bohom. Tretím hosťom, ktorý bude mať počas poobedia svoj blok chvál a skúseností sú členovia adventistického zboru v Rakúsoch.

V druhej časti poobedňajšieho zhromaždenia by sme chceli dať priestor Vám, milí naši priatelia. Modlíme sa o to, aby Vás Duch Svätý viedol, keď sa budete rozhodovať, ako sa do: “O-živení k chvále” zapojíte aktívne. Chceme Vás povzbudiť k tomu, aby ste prišli ako chváliace deti nášho Otca a okrem piesní, z ktorých ako
z kvietkov vytvoríme prekrásnu kyticu chvály, ste sa s nami podelili aj o Vaše prežívanie a oživovanie Duchom Svätým. Modlíme sa, aby Vám Pán Boh dal múdrosť a chuť zdieľať sa s ostatnými účastníkmi o Božom vedení vo vašom živote. Prihlásiť svoje príspevky môžete na: piesenevanjelia@gmail.com Viac informácií, či možnosť diskusie nájdete aj na facebookovej stránke a tiež na http://pse.casd.sk

Budeme tiež radi, ak toto stretnutie prispeje k budovaniu vzájomných vzťahov a priateľskej atmosféry, ktorá je tiež výsledkom našej ochoty nechať sa oživiť Jeho Duchom. Sme veľmi radi, že Vás v rámci festivalu budeme môcť pozvať aj na spoločný obed.

Veríme, že vďaka mocnému Božiemu priznaniu spoločne prežijeme na vlastnej koži, čo to znamená byť Oživení Duchom Svätým k chvále. Modlíme sa, aby Vás oživil aj živil pri príprave vašich piesní a svedectiev, ktorými budeme spoločne chváliť Pána Boha. Program sa tento rok nebude vysielať on-line ani nebudeme zabezpečovať video nahrávanie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie. Organizačný tím.