Archív značiek: žena

Žena s Bohom na zemi

Milé sestry a bratia, drahí priatelia, chcel by som dnes začať jednou dôležitou výzvou. Prihláste sa prosím tí z Vás, ktorí neprežívate žiadne problémy v živote… …To, že sa nikto neprihlásil, nasvedčuje tomu, že život veriaceho človeka, život kresťana, nie je prechádzka ružovou záhradou. Problémy sa nevyhýbajú nikomu z nás. Choroba naša, či niekoho z našich blízkych, strata životných istôt – zamestnania či bývania, finančné problémy, študijné problémy na škole, boj so závislosťou v rodine,  komplikované medziľudské vzťahy a mohli by sme donekonečna vymenovávať…

Chceme sa dnes dopoludnia pozrieť na príbeh jednej  reálnej rodiny, ktorá žila v dobe, keď nezamestnanosť nebola riešená sociálnymi dávkami a podporou.

V príbehu matky sa budeme pýtať: Je vôbec k niečomu v dobe nezamestnanosti a tržného hospodárstva viera v Boha?

I: Ako prežiť problémy?

A. Text Písma

Čítame text Písma Svätého v starozákonnej knihe, v 2 Kr 4,1-7, kde čítame: Pokračovať v čítaní