Trpezlivosť

 „Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. “ (Jak 5,7.8)      

Som netrpezlivý. Dosť často sa pri tom pristihujem. Nedokážem trpezlivo čakať na to, až pominie dopravná zápcha na ceste. Netrpezlivo čakám na rozsvietenie zeleného svetla na semafore. Som netrpezlivý, keď sa predo mnou pomaly vlečie po ceste kamión či nákladné auto. Som netrpezlivý, keď je spustená závora na železničnom priecestí. Som netrpezlivý, keď čakám na príchod vlaku či autobusu, ktorým majú pricestovať moje deti. Som netrpezlivý v rade pri pokladni v supermarkete. Som netrpezlivý, keď čakám na poštu, donáškovú službu, e-mail, SMS-ku či hovor. Som netrpezlivý, keď niečo trvá dlhšie, ako som si predstavoval. Nedokážem trpezlivo čakať na koniec horúčky, bolesti či choroby. Nedokážem trpezlivo čakať na svitanie, či západ slnka, na koniec zimy či príchod jari. Nedokážem trpezlivo čakať na prípravu obľúbeného jedla či dopečenie sladkého koláča. Nedokážem trpezlivo čakať na koniec dlhého a nudného príhovoru. Nedokážem trpezlivo znášať chyby svojich blížnych. Nedokážem trpezlivo čakať na to, kedy sa manželka vychystá vtedy, keď niekam ideme. Nedokážem trpezlivo niesť svoje vlastné chyby a zlyhania… Som netrpezlivý z toho, že som netrpezlivý…

Apoštol Jakub nás v našom texte vyzýva k trpezlivosti. Často počúvam od mnohých veriacich otázky ako: „Kedy už konečne príde Pán Ježiš?“ Alebo: „Kedy sa už konečne ukončia dejiny hriechu a utrpenia?“ Aj ja som si už nie raz podobne povzdychol… Pamätám sa, že keď som bol malým chlapcom, napriek upozorneniam otca či starého otca som nie raz odhrnul hlinu, aby som sa pozrel, kedy už konečne ten hrášok či kukurica, ktorú sme nedávno zasadili na našom poli, vyrazí zo zeme. Nie raz som poškodil klíček a rastlinka zahynula… Aj známe ľudské príslovie hovorí: „Vyčkaj času, ako hus klasu!“

Keď čítame Bibliu, Božie slovo, môžeme si všimnúť, že sa všetko deje vždy na správnom mieste a v správnom čase. Aj samotný prvý príchod Ježiša Krista (Gal 4,4). To isté sa týka aj Jeho druhého príchodu. Keď nastane ten najsprávnejší čas, Ježiš Kristus príde. „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Mat 24,44)

Byť pripravený, byť trpezlivý! Dokonca aj kniha Zjavenie hovorí, že „svätí“ sa musia vyznačovať trpezlivosťou (Zj 14,12). Ako to dosiahnuť? Ako to zmeniť? Myslím si, že niet inej cesty, len prijať túto vlastnosť ako dar. Dar od samotného Pána Ježiša Krista. On hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ (Ján 14,27) Každý deň potrebujeme otvoriť svoje srdcia, myseľ i celé vnútro, aby sa napojilo na nášho Nebeského Priateľa tak, ako električka či trolejbus na trolejové drôty nad sebou. Bez spojenia to nejde. Bez chodenia s Ním to nejde. Iba On dokáže zmeniť našu netrpezlivosť na trpezlivosť, naše nepokojné prešľapovanie na pokojné očakávanie! Iná cesta nie je!

Daniel Márföldi