Archív značiek: príde?

Prečo príde JK znova?

Chcel by som citovať z knihy proroka Hozeáša, z 2. kapitoly, 17. verš (Roháček 15. verš): „Odtiaľ jej dám vinice a údolie Áchor ako bránu nádeje a odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta.“ Možno na prvé počutie pre nás tento text príliš veľa nehovorí. Pozrime sa, aký význam má údolie Áchor. Keď prorok Hozeáš vyhľadal Izraelitov a povedal im asi toto: „Hospodin má pre vás jedno zvláštne, mimoriadne posolstvo. Dnes ste tu v údolí Áchor, ale ja učiním toto údolie bránou nádeje.“ Čo znamenala táto veta pre ľudí žijúcich vtedy a tam? Čím bolo toto údolie Áchor vtedy a tam, podľa ich chápania?

V knihe Jozua sa stretávame s týmto výrazom v Biblii prvýkrát. V 7. kapitole od 24. verša môžeme sledovať udalosť, ktorá sa odohrala v údolí Áchor. Je to miesto, kde Achana a jeho rodinu ukameňovali. Čítajme text Písma: „24 Nato Jozua s celým Izraelom chytil Áchana, syna Zerachovho, i striebro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ovce, stan a všetko, čo mal a vyviedli ich do údolia Áchor.   25  Jozua povedal: Prečo si nás uvrhol do nešťastia? Teba nech dnes uvrhne Hospodin do nešťastia! Potom ho celý Izrael ukameňoval — ich telá spálili a ukameňovali.“ Nie je to jedna z najkrajších udalostí v Biblii. Možno túžime po tom, keby sa v Biblii vôbec nenachádzala, alebo keby sme ju mohli rýchlo prelistovať. Je to jedna z najtemnejších chvíľ obsadzovania Kanaánu. Pokračovať v čítaní