Vznáša sa ako orol

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach,  tak aj Hospodin viedol svoj ľud, nebol s ním nijaký cudzí boh.“ (5 Moj 32,11)

Sloveso „vznáša sa“, ktoré je použité v texte tzv. Božej piesne, ktorú Mojžiš zaznamenal tesne pred svojou smrťou, je rovnaké, ako to, ktoré charakterizuje Božieho Ducha na začiatku stvorenia v 1 Moj 1,2: „Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami.“

V tomto výraze je obsiahnuté všetko. Hospodin sa vznáša. Jeho Duch sa vznáša. ON bdie. ON pozorne sleduje. Jeho láska Mu nedovolí byť ľahostajným. ON je pripravený konať v prospech svojho stvorenia. ON je pripravený nežne prejaviť svoju lásku tak, ako orol, ktorý chráni a sprevádza svoje mláďatá. Jeho „vznášanie sa“ je Jeho spôsob vedenia svojich detí, svojho ľudu.

Aké úžasné povzbudenie! Tvárou v tvár súčasnému stavu nášho sveta, ktorý sa blíži k ničote a k prázdnote, tvárou v tvár morálke dneška, ktorej obsah sa zdá vyprázdnený, tvárou v tvár naším problémom, ktoré na nás doliehajú, tu je uistenie, že nie sme ponechaní sami na seba. Je tu Niekto, komu na mne a na Tebe veľmi záleží!

Orol, ktorý sa vznáša a chveje nad svojimi mláďatami… „Podľa predstáv staroorientálneho človeka orol takto svoje mláďatá chránil a možno ich tak i dokonca učil lietať. Mávaním krídel ich rozkmitával v rytme letu a dodával im tak i dostatok vzduchu do pľúc…“ (Jiří Beneš, Petr Vaďura, Pradějiny, str.23)

Milá sestra, milý brat, drahý priateľu! Zdá sa ti, že je všade okolo teba tma, prázdnota a ničota? Zdá sa ti, že si opustený a stratený? Pozri sa hore! Tam je Niekto, na koho sa môžeš spoľahnúť! On nad Tebou bdie a je pripravený Ti pomôcť!  Tak, ako pri stvorení nahradila tmu, prázdnotu a ničotu nádherná modrá planéta, kde bolo    všetko  „veľmi  dobré“,   tak   nahradí   aj v tvojom srdci Jeho pokoj pocit prázdna, tmy a opustenosti. Pokiaľ sa Ti zdá, že už nevládzeš, že padáš stále nižšie a nižšie, spoľahni sa na Jeho krídla. Sú dosť silné, aby uniesli všetky tvoje problémy, ktoré Ti život prináša. Skús sa k Nemu detinsky upnúť.

Nechcem používať prázdne slová, ale jedno je isté. Ty a ja nemáme inú možnosť. Doba, v ktorej dnes žijeme, problémy, s ktorými zápasíme ako jednotlivci, ako rodiny, ako celá spoločnosť či celé ľudstvo, nás vysoko presahujú. Musíme si uvedomiť, že jediné riešenie všetkého, čo nás obklopuje, je v tom, že sa zmeníme zvnútra. Nikdy sme nepotrebovali Jeho réžiu tak   ako dnes. Nikdy sme nepotrebovali Jeho pokoj tak, ako práve dnes. On sa vznáša. On je pripravený. Ako mu odpovieme?

Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ (Iz 40,31)

Daniel Márföldi

 

Daniel Márföldi