Znova a zhora

V nočnom rozhovore s Nikodémom Ježiš hovorí: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Ján 3,3). Znovuzrodenie. Znova a zhora. To je presný preklad gréckeho slovíčka „anothén“.

Mať možnosť sa znova vrátiť na začiatok. Svojho blížneho si urazil a povedal si mu niečo, čo ťa neskutočne mrzí. On sa tvári, že to nepočul a rozhoduje sa, že napriek tomu si od teba kúpi veľa kníh. Pri ceste autom si zabudol zastať pred dopravnou značkou STOP. Zastavuje ťa policajt a namiesto pokuty ťa posiela naspäť a dáva ti možnosť prejsť križovatkou druhýkrát. Teraz už zastaneš a pokuta je zažehnaná. Zabudol si podať daňové priznanie a daňový úrad ti posiela upomienku, kde ti všetky sankcie odpúšťa a dáva ti novú príležitosť vykonať svoju občiansku povinnosť v novom termíne. Omylom si uhradil faktúru na iný účet ako si mal, no dotyčný ti peniaze posiela späť na tvoj účet s upozornením, aby si druhýkrát uhradil sumu na správny účet. Reagoval si podráždene na svojho životného partnera, no on ťa objíme a nežne pobozká.

Nová príležitosť. Nová možnosť. Druhá šanca. Ó, ako túžime po tom, aby sme ju dostali. Pán Ježiš Nikodémovi jasne hovorí, že to je možné. Dokonca v takej veci, ako víťazstvo nad hriechom. Narodiť sa znova. Začať znova. Nie tak ako prvýkrát, ale tentoraz už inak.

Z vody a z Ducha. Znova a zhora. Od Boha. Nie sám zo seba, ale skrze Ducha Svätého. ON to musí urobiť.  To nové stvorenie, ten nový človek je JEHO zásluha.   Tak ako  dieťa nemá zásluhu na tom, že sa narodí na tento svet, tak ani ja nemám zásluhu na svojom znovuzrodení. Žiadnu. Moja úloha je pozrieť sa vierou na NEHO. Tak ako vtedy jedovatými hadmi smrteľne uštipnutí Izraeliti nádejou hľadeli na hada, ktorého Mojžiš vyzdvihol tam na púšti. Iba jeden jediný pohľad. Pohľad viery, detinskej dôvery, absolútneho spoľahnutia sa, odovzdania sa.

Milé sestry, milí bratia, drahí priatelia! Iba neustálym pohľadom upretým na Ježiša Krista je možné sa zbaviť zväzujúceho a smrteľného zovretia našej hriešnej prirodzenosti. Iba na základe tejto skúsenosti znovuzrodenia zhora je možné ísť a pracovať medzi ľuďmi. Iba na základe tejto skúsenosti znovuzrodenia zhora je možné slúžiť Bohu i ľuďom. Znova a zhora…

Daniel Márföldi