Dve stretnutia

 „Ezav sa rozbehol v ústrety bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. Obaja plakali. “ (1 Moj 33,4)

Jakob a Ezav sa pred dvadsiatimi rokmi rozišli ako nepriatelia. Ublížili si… Zranili jeden druhého… Celých dvadsať rokov žili s koreňom horkosti v srdci…

Teraz sa stretávajú. Krívajúci Jakob, kráčajúci pred svojou rodinou, s vystrašenými deťmi, so svojimi štyrmi ženami, s veľkými stádami s množstvom krehkých mláďat… Hrdlo má zovreté, do očí sa mu tlačia slzy, srdce mu tlčie v očakávaní…

Ako Ezav zareaguje? Ako to dopadne…? Čo sa to deje? Ezav uteká oproti nemu! Vojaci stoja, neútočia! Objímajú sa a plačú obaja… Jakob a Ezav… Odpustili si… Zmierili sa. Po dvadsiatich rokoch…

Ako to je možné? Kto režíroval toto celé stretnutie? V predchádzajúcej kapitole sa dozvedáme, že ten, kto stál v pozadí, bol sám Hospodin. K Nemu Jakob kričal na modlitbe, keď sa dopočul, že Ezav ide oproti nemu so 400 vojakmi. S Ním zápasil v Peniel celú noc. Od Neho dostal požehnanie podčiarknuté so zmenou mena z Podrazáka – Jakoba na Víťaza – Izraela. Pre tým, než sa stretol s Ezavom, stretol sa s Hospodinom. Stretnutiu so svojím bratom predchádzalo stretnutie s Hospodinom.

Milé sestry a bratia, drahí priatelia! Náš Nebeský Otec nás stvoril tak, že potrebujeme jeden druhého. On nás dokonca posiela slúžiť. Posiela nás medzi ľudí. Potrebujeme sa stretávať s ľuďmi. Osobné stretnutia s nimi sú tým najúčinnejším spôsobom ako zvestovať evanjelium. Možno sa bojíme. Možno máme strach. Rovnako ako Jakob. Možno sme zažili už toľko odmietnutí, toľko nepriateľstva, že začíname pochybovať o svojom povolaní byť Božími služobníkmi. Možno si uvedomujeme, že máme aj takých spolublížnych, ktorí sú naši nepriatelia, z ktorých sme si dokonca my sami urobili nepriateľov, ktorým sme sa my sami stali nepriateľmi. Čo s tým urobiť? Ako to vyriešiť?

Nevzdávajme to. Je tu riešenie. Riešenie Jakobovo. Pred stretnutím s kýmkoľvek z ľudí je dôležité sa stretnúť najskôr s Hospodinom. Kričme k Nemu! Volajme k Nemu! ON je ten, ktorý dokáže pripraviť srdcia ľudí, našich blížnych k ústretovosti. Možno po stretnutí s NÍM budeme krívať, možno sa niečoho budeme musieť vzdať, aby sme niečo väčšie získali.

Možno si sa už pokúšal na istom mieste istému človekovi priblížiť so správou evanjelia. Pokazil si to. Pohneval si si ho…. Možno máš niekoho, s kým si sa už dlho nestretol. Možno máš niekoho, komu sa ti dlhé roky darilo vyhýbať… Skús to. Pokús sa o stretnutie. Možno sa chveješ, strachuješ a srdce ti tlčie v očakávaní… Ako to dopadne? Prijme ťa?

Zázrak môže nastať. Jedine Hospodin to dokáže! Pripraviť a zmeniť teba, pripraviť a zmeniť druhého, pripraviť a zmeniť situáciu… Jedine Hospodin dokáže zmeniť zlé na dobré. Nahradiť nenávisť láskou, odmietanie prijatím, nepriateľstvo priateľstvom, úder objatím…

Dve stretnutia. S Hospodinom a s človekom. To prvé musí predchádzať tomu druhému… Z lásky vertikálnej vyviera láska horizontálna…

Daniel Márföldi