Si úžasný Boh

Si úžasný Boh.

Stvoril si vesmír a svet

A na nej krásy zázrak všeliký

A dovolil tú záplavu bied,

Aby pochopil, že TY si veliký.

Si úžasný Boh.

Stvoril si človeka

A dal mu slobodu rozhodnutia

A aj keď odmieta

Milovať prestať jeho zlyhania ťa nedonútia.

Si úžasný Boh.

Si s nami v úsmeve,

V priateľskom  stisku rúk

Aj v slze na riasach

Z bolestí strát a srdca múk.

Si úžasný Boh.

Ideme k tebe so srdcom plným vďačnosti

Za roky vedenia

Keď opájal si nás vínom radosti

A hojil naše  zranenia.

Náš  úžasný Boh.

Bol si s nami v mieri bezoblačných rán

Ale tiež v boji, keď oblaky temneli nám nad hlavami.

Stále nás pozýval do večnosti brán

A tvoje milosti chyby naše naprávali.

Si úžasný Boh.

Si s nami v úspechu a ocenení

Aj keď úsilie naše obráti sa v nič

Si s nami keď svet sa prudko mení

A dlane nastavíš, keď švihá nás hriechu bič.

Si úžasný Boh

Dnes s nami si tu v našom spomínaní

Keď počítame požehnaní míľniky

Tak prosíme – kiež v každom dnešnom dianí

vidíme lásky tvojej prieniky,

to, že si úžasný Boh

náš Otec, Priateľ, Spasiteľ

ten, kto nám všetko dobré dáva,

kto darom Ducha obnoviť chce mier

a v nás podobu svoju takto dokonáva.

Ó vďaka Ti, že poznáme ťa a poznávame

Vznešený, múdry, láskavý – náš – úžasný Boh